1B na wycieczce

W dniu 23.03. 2023 Klasa mundurowa 1B z klasą o profilu : Resocjalizacja z Bezpieczeństwem Wewnętrznym, odbyła wraz z opiekunami p. mgr M. Zawadzką – Ciępką oraz wychowawcą p. mgr A. Krupa– Prusko, wycieczkę do Opola. W trakcie jednodniowej wycieczki przedmiotowej, udaliśmy się do multimedialnego Centrum Dokumentacyjno – Wystawienniczego Niemców w Polsce (Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen) na wystawę stałą pt.: „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość”, gdzie wraz z przewodnikiem odkrywaliśmy skomplikowane dzieje naszego wielokulturowego regionu od średniowiecza aż po współczesność.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Laboratorium Kryminalistyki w Wojewódzkiej Komendzie Policji, gdzie bezpośrednio od ekspertów dowiedzieliśmy się w jaki sposób badane i zabezpieczane są ślady przestępstw. Młodzież dowiedziała się czym dokładnie zajmują się eksperci w Policji z wydziałów Genetyki, czy Daktyloskopii oraz czym różni się badanie klasyczne od badania technicznego materiału dowodowego. Mogliśmy także prześledzić proces tworzenia portretu pamięciowego podejrzanego lub sprawcy.

Podsumowaniem wycieczki była projekcja filmu fabularnego „Filip”. Tłem do filmu jest miasto Frankfurt okresu II Wojny Światowej, a sam główny bohater prowadzi własną, wewnętrzną walkę o przetrwanie i zachowanie tożsamości narodowej.